Oleme avatud   E-R 10-18   L-P suletud +372 5899 9214 info@veltekspert.ee

ECHO 2 aastase ettevõtte garantii tingimused

Echo annab tema poolt valmistatud, antud garantiitingimuste punktis 2 nimetatud uutele seadmetele ning originaal- varuosadele ja tarvikutele nendele garantiitingimustele vastava piiratud garantii.

1. Garantii ulatus ja kehtivus

Garantii hõlmab valmistus-, materjali- ja montaaživigasid Echo volitatud importija kaudu müüdud ja importija poolt volitatud Echo müüja käest hangitud originaalseadmetel, -osadel ja - tarvikutel.

Echo annab garantii ainult tema poolt valmistatud ja/või müüdud toodetele ega garanteeri muude tootjate poolt valmistatud ja Echo seadmetes kasutatavate osade nõuetekohast töötamist ega seda, et need muude tootjate poolt valmistatud osad ei kahjusta Echo seadmeid.

See garantii kehtib Eestis ja alates 01.01.2015 müüdud seadmete kohta.

2. Garantii sisu ja algus

Defektse toote, millele kehtib garantii, oma äranägemise järgi Echo kas vahetab välja või remondib selle. Garantii alusel ei hüvitata transpordikulusid, üürikulusid, tekkinud kahjust tingitud kulusid ega muid kaudseid või otseseid kulusid või kahjusid.

See garantii hõlmab järgmisi Echo poolt valmistatud seadmeid alljärgnevate garantiiaegade jooksul:

Saed (välja arvatud elektrilised kettsaed), võsalõikurid, rohulõikurid, trimmerid (välja arvatud elektrilised trimmerid), õhuluuad, hekilõikurid, kõrglõikurid, pinnasepuurid, ketaslõikuirid – garantiiaeg 24 kuud (2 aastat) , renditeenuse osutamisel 90 päeva

Garantii loetakse algavat kuupäeval, kui müüja annab seadme kliendile üle. Talveks seisma jätmine või vähene kasutamine garantiiaega ei pikenda.
Seadme üleandmise hetk tuleb importija poolt volitatud Echo müüja poolt märkida garantiikaardile selleks ettenähtud kohta.

NB! Garantiiaeg 24 kuud (2 aastat) eeldab järgmiste meetmete teostamist:

 • Kasutusjuhendi kohaste perioodiliste hoolduste teostamist kasutaja poolt

 • Iga-aastaste perioodiliste seadme korrasoleku kontrollide teostamist importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuses.

 • Perioodilised kontrollid tuleb märkida garantiikaardi hooldustabelisse importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuse poolt.

  Perioodiliste seadme korrasoleku kontrollide tegemata jätmisel on seadme garantii 1 aasta alates ostmise kuupäevast.

3. Garantiitõend

Importija volitatud Echo müüja väljastab kliendile garantiikaardi, kuhu märgitakse perioodiliste kontrollide (1 kord aastas) läbimiste ajad. See dokument koos ostutšekiga toimib garantiitõendina ja tuleb garantiijuhtumil esitada importija poolt volitatud Echo müüjale või remonditöid teostavale hooldusfirmale.
Garantii algab ostutšekil näidatud kuupäevast.

4. Garantiiremont

Kaubal/seadmel olevast veast/kahjustusest tuleb teavitada eelkõige müügifirmat. Vajalikke remonditöid on kohustatud teostama eelkõige müügifirma. Kui defektist ei ole müügifirmat selle liigse kauguse tõttu või muul põhjusel võimalik teavitada, võib veateate esitada importija poolt volitatud lähimasse Echo hooldus- või müügikeskusesse ja saata seade nende juurde remontimiseks.

NB! Garantiiremonditöid tohib lasta teostada ainult importija poolt volitatud Echo hooldus- ja müügifirmas.

Defektist tuleb teavitada kohe või mõistliku aja jooksul pärast häire avastamist.
Vea/kahjustuse garantiikorras hüvitatavuse selgitab välja Echo poolt volitatud importija või importija poolt volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuses teostatava osade kontrollimise teel. Echo võib garantiiaja kehtivuse väljaselgitamiseks osad uurimiseks lasta tehasesse saata.

5. Garantii piirangud

Garantii ei korva normaalsest kulumisest, asjakohase hoolduse puudumisest või toote väärast kasutamisest tingitud kahjustusi.
Kõik kütuse ja õliga kokkupuutuvad kummidetailid, terad, äärikud, tsentrifugaallülitid, filtrid, süüteküünlad ja määrdeained kuuluvad garantiikorras hüvitamisele ainult siis, kui nendel avastatakse materjali- või valmistusvigasid, mis põhjustavad kahjustusi.

Järgmised olukorrad tingivad garantii tühistamist:

 • Sissetöötamisperioodi ja kasutusjuhendi kohaselt kasutaja teostatavate hooldustööde, talvise hoidmise ja perioodilise hoolduse eiramine. Igasugust korrosiooni metallpindadel käsitletakse olevat põhjustatud ebapiisavast ja kasutusjuhendile mittevastavast puhastamisest.

 • Vale kütuse, määrdeõli (2T õli, saeketiõli ja muude määrdeainete), süüteküünalde või muude vastavate, soovitustele mittevastavate ainete/osade kasutamine. Karburaatori vale seadistus.

 • Õnnetusest tingitud suurem remonditöö.

 • Osade muutmine või eemaldamine (nt. väljalasketorustiku ja summutite muutmine või vahetamine) või mootorivõimsuse muutmine, kui Echo pole seda meedet soovitanud.

 • Mootori eemaldamine mõnes muus seadmes kasutamise jaoks.

6. Muu

Echo arvestab seaduses sätestatud nõuetega ja see garantii ei vähenda seadusega ettenähtud õigusi.

7. Echo esindaja:

AS Mecro
Peterburi tee 44, Tallinn, 11415 Tel. 620 1111, Faks. 620 1112

 

Vaata garantii ja garantiikaardi dokumenti

ECHO 5 aasta tarbijagarantii tingimused

Echo annab tema poolt valmistatud, antud garantiitingimuste punktis 2 nimetatud uutele seadmetele ning originaal- varuosadele ja tarvikutele nendele garantiitingimustele vastava piiratud garantii

1. Garantii ulatus ja kehtivus

Garantii hõlmab valmistus-, materjali- ja montaaživigasid Echo volitatud importija kaudu müüdud ja importija poolt volitatud Echo müüja käest hangitud originaalseadmetel, -osadel ja - tarvikutel.

Echo annab garantii ainult tema poolt valmistatud ja/või müüdud toodetele ega garanteeri muude tootjate poolt valmistatud ja Echo seadmetes kasutatavate osade nõuetekohast töötamist ega seda, et need muude tootjate poolt valmistatud osad ei kahjusta Echo seadmeid.

See garantii kehtib Eestis ja alates 01.02.2012 müüdud seadmete kohta.

2. Garantii sisu ja algus

Defektse toote, millele kehtib garantii, oma äranägemise järgi Echo kas vahetab välja või remondib selle. Garantii alusel ei hüvitata transpordikulusid, üürikulusid, tekkinud kahjust tingitud kulusid ega muid kaudseid või otseseid kulusid või kahjusid.

See garantii hõlmab järgmisi Echo poolt valmistatud seadmeid alljärgnevate garantiiaegade jooksul:

Saed (välja arvatud elektrilised kettsaed), võsalõikurid, trimmerid (välja arvatud elektrilised trimmerid), puhurid, hekilõikurid, kõrglõikurid ja kaasaskantavad pritsid – garantiiaeg 60 kuud (5 aastat), professionaalse kasutamise puhul 12 kuud (1 aasta)

Garantii loetakse algavat kuupäeval, kui müüja annab seadme kliendile üle. Talveks seisma jätmine või vähene kasutamine garantiiaega ei pikenda.
Seadme üleandmise hetk tuleb importija poolt volitatud Echo müüja poolt märkida garantiikaardile selleks ettenähtud kohta.

NB! Garantiiaeg 60 kuud (5 aastat) eeldab järgmiste meetmete teostamist:

 • Kasutusjuhendi kohaste perioodiliste hoolduste teostamist kasutaja poolt

 • Iga-aastaste perioodiliste seadme korrasoleku kontrollide teostamist importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuses.

 • Perioodilised kontrollid tuleb märkida garantiikaardi hooldustabelisse importija volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuse poolt.

3. Garantiitõed

Importija volitatud Echo müüja väljastab kliendile garantiikaardi, kuhu märgitakse perioodiliste kontrollide (1 kord aastas) läbimiste ajad. See dokument koos ostutšekiga toimib garantiitõendina ja tuleb garantiijuhtumil esitada importija poolt volitatud Echo müüjale või remonditöid teostavale hooldusfirmale.
Garantii algab ostutšekil näidatud kuupäevast.

4. Garantiiremont

Kaubal/seadmel olevast veast/kahjustusest tuleb teavitada eelkõige müügifirmat. Vajalikke remonditöid on kohustatud teostama eelkõige müügifirma. Kui defektist ei ole müügifirmat selle liigse kauguse tõttu või muul põhjusel võimalik teavitada, võib veateate esitada importija poolt volitatud lähimasse Echo hooldus- või müügikeskusesse ja saata seade nende juurde remontimiseks.

NB! Garantiiremonditöid tohib lasta teostada ainult importija poolt volitatud Echo hooldus- ja müügifirmas.

Defektist tuleb teavitada kohe või mõistliku aja jooksul pärast häire avastamist.
Vea/kahjustuse garantiikorras hüvitatavuse selgitab välja Echo poolt volitatud importija või importija poolt volitatud Echo hooldus- ja müügikeskuses teostatava osade kontrollimise teel. Echo võib garantiiaja kehtivuse väljaselgitamiseks osad uurimiseks lasta tehasesse saata.

5. Garantii piirangud

Garantii ei korva normaalsest kulumisest, asjakohase hoolduse puudumisest või toote väärast kasutamisest tingitud kahjustusi.
Kõik kütuse ja õliga kokkupuutuvad kummidetailid, terad, äärikud, tsentrifugaallülitid, filtrid, süüteküünlad ja määrdeained kuuluvad garantiikorras hüvitamisele ainult siis, kui nendel avastatakse materjali- või valmistusvigasid, mis põhjustavad kahjustusi.

Järgmised olukorrad tingivad garantii tühistamist:

Sissetöötamisperioodi ja kasutusjuhendi kohaselt kasutaja teostatavate hooldustööde, talvise hoidmise ja perioodilise hoolduse eiramine. Igasugust korrosiooni metallpindadel käsitletakse olevat põhjustatud ebapiisavast ja kasutusjuhendile mittevastavast puhastamisest.

 • Vale kütuse, määrdeõli (2T õli, saeketiõli ja muude määrdeainete), süüteküünalde või muude vastavate, soovitustele mittevastavate ainete/osade kasutamine. Karburaatori vale seadistus.
 • Õnnetusest tingitud suurem remonditöö. Osade muutmine või eemaldamine (nt väljalasketorustiku ja summutite muutmine või vahetamine) või mootorivõimsuse muutmine, kui Echo pole seda meedet soovitanud.
 • Mootori eemaldamine mõnes muus seadmes kasutamise jaoks.

6. Tarbijakaitse-eeskirjad

Echo arvestab tarbijakaitseseaduses sätestatud nõuetega tarbijakaitse kohta ja see garantii ei vähenda tarbijate seadusega ettenähtud õigusi.

7. Echo esindaja:

AS Mecro
Peterburi tee 44, Tallinn, 11415 Tel. 620 1111, Faks. 620 1112