Oleme avatud   E-R 10-18   L-P suletud +372 5899 9214 info@veltekspert.ee

Mudelitele: Classic Joe, Classic Joe Stand Alone ja Big Joe

Piiratud eluaegne garantii keraamilistele osadele

Kamado Joe garantii kehtib Kamado Joe grillis ja suitsutusseadmes kasutatud keraamiliste komponentide materjali- ja valmistamisdefektidele nii kaua, kuni grill on esmase ostja omanduses.

5-AASTANE GARANTII METALLOSADELE

Kamado Joe viieaastane garantii kehtib Kamado Joe grillis ja suitsutusseadmes kasutatud metall- ja malmkomponentide materjali- ja valmistamisdefektidele.

3-AASTANE GARANTII SOOJUSDEFLEKTORILE JA PITSAKIVILE

Kamado Joe kolmeaastane garantii kehtib Kamado Joe grillis ja suitsutusseadmes kasutatud soojusdeflektori raami, keraamilistele plaatide ning pitsakivi materjali- ja valmistamisdefektidele.

1-AASTANE GARANTII TERMOMEETRILE JA TIHENDITELE

Kamado Joe üheaastane garantii kehtib Kamado Joe grillis ja suitsutusseadmes kasutatud termomeetri ning tihendite materjali- ja valmistamisdefektidele.

MILLAL GARANTII KEHTIMA HAKKAB?

Garantii kehtib toote ostukuupäevast ja vaid seadme esmasele ostjale. Garantii kehtimahakkamiseks peate oma grilli registreerima.

Kui materjali- või valmistamisdefekt avastatakse kehtiva garantiiperioodi jooksul ja on tekkinud seadme tavapärasel kasutamisel, asendab või parandab Kamado Joe omal äranägemisel defektse komponendi enda kulul. Garantii ei hõlma tööjõukulusid ega muid teenuse, parandamise või grilli kasutamisega seotud kulusid. Kamado Joe tasub garantii korras asendatud komponentide tarnekulud.

MIDA GARANTII EI KATA?

Garantii ei kata toote väärkasutusest tekkinud kahjustusi või kahjustusi, mis on tekkinud toote kasutamisel muul kui selleks ettenähtud otstarbel, toote mittenõuetekohase kasutamise, koostamise, hoolduse või paigalduse tõttu tekkinud kahjustusi, õnnetuste või looduskatastroofide tõttu tekkinud kahjustusi, grillile volitamata lisaseadmete paigaldamise või grilli modifitseerimise tõttu tekkinud kahjustusi ega transpordikahjustusi. Garantii ei kata toote kasutamisel normaalsest kulumisest tekkinud kahjustusi (nt kriimustusi, täkkeid) ega muutuseid grilli välimuses, mis ei mõjuta selle toimimisvõimet.

GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB KÕIKI TEISI KIRJALIKKE VÕI SUULISI, OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID, SEE HÕLMAB, KUID EI OLE PIIRATUD MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII EGA SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS KONKREETSEL EESMÄRGIL. KÕIGI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS, SEALHULGAS KAUDSE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII VÕI SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS KONKREETSEL EESMÄRGIL, ON SELGELT PIIRATUD KOHALDATAVA KOMPONENDI GARANTIIPERIOODI PIKKUSEGA. Mõnedes osariikides ei ole lubatud piirangud kaudse garantii kestusele, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teile kehtida.

PIIRATUD GARANTII VÕI MISTAHES MUU KAUDSE GARANTII RIKKUMISEL ON OSTJAL ÕIGUS GARANTIITINGIMUSTES TOODUD PIIRANGUTE KOHASELT VAID KOMPONENTIDE ASENDAMISELE. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA KAMADO JOE MISTAHES ERIOLUKORDADEST TEKKINUD, TEISEJÄRGULISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST. Mõnedes osariikides ei ole lubatud piirangud eriolukordadest tekkinud, teisejärgulistele või kaudsetele kahjudele, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teile kehtida.

MIS MUUDAB GARANTII KEHTETUKS?

Garantii ei kehti, kui ostate mistahes Kamado Joe toote volitamata edasimüüjalt. Volitamata edasimüüjad on teiste seas allahindlusklubid, kaubanduskeskused või mistahes muud edasimüüjad, kellele Kamado Joe ei ole selge sõnaga andnud luba Kamado Joe toodete müümiseks.